Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

somebodytolove
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viadoubleespresso doubleespresso
somebodytolove
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viasanitas sanitas
somebodytolove
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
somebodytolove
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
somebodytolove
somebodytolove
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaoll oll
6602 c628 500
Reposted frombigstupidjellyfish bigstupidjellyfish viaoll oll

May 21 2017

somebodytolove
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viacharlottea charlottea
somebodytolove
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
somebodytolove
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl