Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

somebodytolove
somebodytolove
9732 840e 500
Reposted fromewil ewil viaarjusiur arjusiur
somebodytolove
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaarjusiur arjusiur
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.

July 26 2017

somebodytolove
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
somebodytolove
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaarjusiur arjusiur
somebodytolove
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
somebodytolove
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl