Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

somebodytolove

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viamicomomicuando micomomicuando

September 17 2017

somebodytolove

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
somebodytolove

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
somebodytolove
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio
somebodytolove
somebodytolove

- Impreza super, ale ogólnie chujowo.
- Ogólnie to wiem, dlatego zapytałem o imprezę.
— Mirosław Nahacz
Reposted fromcenturylove centurylove viaoll oll
somebodytolove
0588 439e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoll oll
somebodytolove
1157 6950 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
somebodytolove
3976 a9ab 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoll oll
5739 f652

Worships the Magic Stone

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaoll oll
somebodytolove
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
somebodytolove
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaoll oll
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viaoll oll
somebodytolove
Reposted fromFlau Flau vianiedokonca niedokonca

September 15 2017

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
3227 e28f 500
Reposted fromzi zi viapeepingtom peepingtom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl