Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

somebodytolove
somebodytolove
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
somebodytolove
3639 b2e2 500
Zobaczyć świat inaczej, Marcin Sz 
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa

May 22 2019

somebodytolove
Something to get me out of my head
somebodytolove
2955 d430 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaoll oll
somebodytolove
9320 14ef 500

May 19 2019

somebodytolove
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
somebodytolove
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaoll oll

May 17 2019

somebodytolove
0824 e52f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
somebodytolove
0246 6a62 500
Reposted fromoll oll

May 16 2019

somebodytolove
1353 9c18
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
somebodytolove
5895 1d82 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
somebodytolove
4539 ded2 500
Reposted frommangoe mangoe viaoll oll
somebodytolove
airpod
Reposted fromsofias sofias viaoll oll
somebodytolove
3119 35d1 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
somebodytolove
7969 0ffa 500
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
somebodytolove
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaoll oll
somebodytolove

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaoll oll
somebodytolove
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
somebodytolove
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl